Διαδικτυακή Ημερίδα για την «Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: Εμπειρικά δεδομένα και πρακτικές παρέμβασης»

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή εκ μέρους του κοινού η 1η Διαδικτυακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (ΠΕΠΙΣ Κρήτης), σε συνδιοργάνωση με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Ηρακλείου (ΔΕΠΙΣ Ηρακλείου), με θέμα «Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: Εμπειρικά δεδομένα και πρακτικές παρέμβασης». Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού που παρακολούθησε την ημερίδα διαδικτυακά κατέδειξε το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για το θέμα καταδεικνύοντας και τη διαχρονική αναγκαιότητα ανάδειξης του φαινομένου.

[...]

Ευρωπαϊκό Έργο Includ-EU του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) για την κοινωνική ένταξη μεταναστών

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης υλοποιεί το έργο  "Inculd- EU" του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου (AMIF). Το έργο στοχεύει στην οικοδόμηση πιο συνεκτικών ευρωπαϊκών κοινωνιών μέσω της ενίσχυσης της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, συνεργασίας και ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία ​​και την Ισπανία. Το έργο συγκεντρώνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεσμεύονται για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών τρίτων χωρών, με διαφορετικές γνώσεις σχετικά με την πραγματικότητα της μετανάστευσης και την εμπειρογνωμοσύνη για την κοινωνική ένταξη. Περισσότερες πληροφορίες: https://includeu.eu/

[...]

Ημερίδα με θέμα: «Καρκίνος Μαστού και Γυναικολογικοί Καρκίνοι: Πρόληψη, Έγκαιρη Διάγνωση και Αντιμετώπιση»

Η Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Έντταξης) διοοργανώνει ημερίδα με τίτλο, «Καρκίνος Μαστού και Γυναικολογικοί Καρκίνοι: Πρόληψη, Έγκαιρη Διάγνωση και Αντιμετώπιση», στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις Προώθησης Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018 – 2020» με τη σύμπραξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

[...]

Συμπεράσματα και στοιχεία από την Hμερίδα στο Ρέθυμνο με θέμα την «Έμφυλη βία»

Η Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης σε συνεργασία με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνου) διοργάνωσε με επιτυχία την ημερίδα με τίτλο, «Έμφυλη Βία», στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης «Δράσεις Προώθησης Ισότητας  των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018 – 2020», με τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο «Σπίτι του Πολιτισμού» στο Ρέθυμνο, με την συμμετοχή εκπροσώπων Ακαδημαϊκών φορέων και κοινωνικών υπηρεσιών-φορέων.

[...]

Σημαντικά στοιχεία ανακοινώθηκαν στην Εσπερίδα για την παρενόχληση στο χώρο της εργασίας

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε με επιτυχία την εσπερίδα με τίτλο, «Η Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας» στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης «Δράσεις Προώθησης Ισότητας  των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018 – 2020» με τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 

[...]

Ξεκίνησε το 1o Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη των Η/Υ, στην Τεχνολογία, στη Μηχανική και στα Μαθηματικά για μαθήτριες λυκείου

Ξεκίνησε από το  Tμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, το 1ο Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη των Η/Υ, στην Τεχνολογία, στη Μηχανική και στα Μαθηματικά, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020» μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης (Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης), Πανεπιστημίου Κρήτης (Τμήμα Κοινωνιολογίας/Εργαστήριο για το Κοινωνικό Φύλο & Τμήμα Υπολογιστών) και του Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας).

[...]

Συμμετοχή σε συνάντηση στη Βενετία των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «FILO» για την Καταπολέμηση της Μοναξιάς των Ηλικιωμένων

Η Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής  Ένταξης), συμμετείχε στην 5η συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «FILO»: «Fighting Loneliness» («Καταπολεμώντας τη Μοναξιά»), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+, στη Βενετία. Τη συνάντηση διοργάνωσε ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός για την Κατάρτιση και την Ένταξη στην Εργασία της Βενετίας, στο πλαίσιο των διεργασιών του έργου που αφορούν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών στο πεδίο αντιμετώπισης της μοναξιάς των ατόμων 65+.

[...]

Προγραμματική Σύμβαση «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης»

Το Περιφερειακό Παρατηρητηρίο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης συνέβαλε στο σχεδιασμό και υλοποιεί την Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο, «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020».

[...]

Συμμετοχή σε συνάντηση στη Μασσαλία των εταίρων του Ευρωπαϊκού έργου "FILO" για την Καταπολέμηση της Μοναξιάς των Ηλικιωμένων

Η Περιφέρεια Κρήτης, συμμετείχε στην 4η συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «FILO»: «Fighting Loneliness» («Αντιμετωπίζοντας τη Μοναξιά»), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία. Τη συνάντηση διοργάνωσε το Κέντρο Κοινότητας Κοινωνικής Δράσης του Δήμου Μασσαλίας στο πλαίσιο της ανταλλαγής των καλών πρακτικών που προωθεί το έργο για την ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων για την καταπολέμηση της μοναξιάς των ηλικιωμένων.

[...]

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο "ELISAN" στη Μασσαλία

Η Περιφέρεια Κρήτης, συμμετείχε στις διεργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικτύου ELISAN που πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Περιφερειών – μελών του Δικτύου, από χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Ολλανδία.

[...]