Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο "ELISAN" στη Μασσαλία

Η Περιφέρεια Κρήτης, συμμετείχε στις διεργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικτύου ELISAN που πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Περιφερειών – μελών του Δικτύου, από χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Ολλανδία.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης αναζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας των Περιφερειών σε θέματα βιωσιμότητας των πόλεων μέσα από μέτρα κοινωνικής πολιτικής και ανάπτυξης (υγεία, στέγη, τεχνολογίες, τουρισμός, οικογένεια, μεταφορές). Τέθηκε η αναγκαιότητα στήριξης των κοινωνικών δομών και η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης ανά την Ευρώπη για την αντιμετώπιση κοινών κοινωνικών αναγκών μέσω της αξιοποίησης πηγών χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συνάντηση και το Δίκτυο ELISAN: Βλασάκη Κατερίνα (Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης & Συντονίστρια του Δικτύου ELISAN για την Περιφέρεια Κρήτης) (avlasaki@crete.gov.gr).