Συμμετοχή σε συνάντηση στη Μασσαλία των εταίρων του Ευρωπαϊκού έργου "FILO" για την Καταπολέμηση της Μοναξιάς των Ηλικιωμένων

Η Περιφέρεια Κρήτης, συμμετείχε στην 4η συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «FILO»: «Fighting Loneliness» («Αντιμετωπίζοντας τη Μοναξιά»), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία. Τη συνάντηση διοργάνωσε το Κέντρο Κοινότητας Κοινωνικής Δράσης του Δήμου Μασσαλίας στο πλαίσιο της ανταλλαγής των καλών πρακτικών που προωθεί το έργο για την ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων για την καταπολέμηση της μοναξιάς των ηλικιωμένων. Στο έργο, εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης, συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ρότερνταμ (Ολλανδία) ως επικεφαλής εταίρος, ο Δήμος Ρότερνταμ (Ολλανδία),  η Εταιρεία Περίθαλψης Ροσελάρε (Βέλγιο), το Κέντρο Κοινότητας Κοινωνικής Δράσης του Δήμου Μασσαλίας (Γαλλία), το ENSA – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών (Ιταλία με έδρα τις Βρυξέλλες), ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός για την κατάρτιση και την ένταξη στην εργασία της Βενετίας (Ιταλία) & ο Δήμος Nacka (Σουηδία).

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν έξι καλές πρακτικές που προωθούν την ενεργό γήρανση και την αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων 65+ στις σύγχρονες κοινωνίες. Πιο συγκεκριμένα αφορούν στην ανάπτυξη  δράσεων για τη διατήρηση ή και την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, στους τρόπους ανίχνευση των κοινωνικών αναγκών και των δυσκολιών των μελών της καθώς και στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινής τους ζωής. Αναδείχθηκε η συμβολή των πρακτικών διαγενεακής αλληλεπίδρασης στην αναγνώριση της ενεργού συμμετοχής των ηλικιωμένων στην κοινότητα στην καθώς και στην αλλαγή του τρόπου πρόσληψης και αντιμετώπισής τους από το κοινωνικό σύνολο. Παρουσιάστηκαν ειδικές δομές για την υποστήριξη ατόμων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν τη νόσο Αλτσχάιμερ και πρακτικές εκπαίδευσης και τεχνολογίας που συμβάλουν υποστηρικτικά στις πρακτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης για την καταπολέμηση της μοναξιάς. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν δομές και να γνωρίσουν από κοντά τις καλές πρακτικές. Οι πρακτικές που παρουσιάστηκαν και στις οποίες πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις είναι: «Σπίτι για Όλους», «Σπίτι για Ηλικιωμένους», «Κέντρο Αλτσχάιμερ», «Τεχνολογίες για Ηλικιωμένους», «Πανεπιστήμιο Ελεύθερου Χρόνου», «Παρακολούθηση και Καταγραφή Κοινωνικών Αναγκών». Επίσης αναλύθηκαν από τους εταίρους, σε ειδικά εργαστήρια οι εν λόγω πρακτικές προκειμένου να αναδειχθούν οι προοπτικές εφαρμογής τους στην τοπικής αυτοδιοίκηση με γνώμονα την καινοτομία τους, τη βιωσιμότητά τους και την συμβολή τους στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών.

Στις διεργασίες της συνάντησης συμμετείχαν τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης Κατερίνα Βλασάκη (Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης) και Κατερίνα Αποστολάκη (Δ/ντρια Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Εμπορίου)

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: Βλασάκη Κατερίνα (avlasaki@crete.gov.gr).