6η Τηλεδιάσκεψη για τη Χαρτογράφηση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Κοινωνικών Προγραμμάτων στην Κρήτη

Πραγματοποιήθηκε η 6η τηλεδιάσκεψη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης για τη χαρτογράφηση κοινωνικών προγραμμάτων και κοινωνικών υπηρεσιών στην Κρήτη, με τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και δημόσιας υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Λάμπρου Βαμβακά. Στο πλαίσιο της συνάντησης αναπτύχθηκαν επιμέρους ζητήματα τοπικών αναγκών καθώς και θέματα συνεργασίας γύρω από την Περιφερειακή Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και την Κοινωνική Ένταξη στην Κρήτη.