Στεφανία Καλογεράκη

Επιστημονική Συνεργάτιδα


Η Στεφανία Καλογεράκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στις Ποσοτικές Μεθόδους στην Κοινωνιολογία και την Κοινωνική Δημογραφία στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ελλάδα).

Έχει πτυχίο Στατιστικής (1998, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα), μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνιολογία με Ερευνητική Εκπαίδευση (2002, Πανεπιστήμιο Reading, Ηνωμένο Βασίλειο) και διδακτορικό δίπλωμα στην Κοινωνιολογία (2007, Πανεπιστήμιο Reading, Ηνωμένο Βασίλειο). Έχει συμμετάσχει σε διαφορετικά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, όπως το GGCRISI (Ελληνο-γερμανική Συνεργασία Υπουργείων), το LIVEWHAT (FP7), το TransSOL (HORIZON), το ΕΥΡΥΚΑ (HORIZON) και έχει εργαστεί ως επιστημονικά υπεύθυνη σε ελληνικά ερευνητικά προγράμματα.

Έχει εκδώσει δύο βιβλία/μονογραφίες, επιμεληθεί/συνεπιμεληθεί τρεις συλλογικούς τόμους (στα ελληνικά και στα αγγλικά) και δημοσιεύσει πολλά επιστημονικά άρθρα/κεφάλαια βιβλίων (στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα γερμανικά). Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ποσοτική συγκριτική κοινωνική έρευνα, το σχεδιασμό ερωτηματολογίων, την κοινωνική δημογραφική ανάλυση και τους μεικτούς μεθοδολογικούς σχεδιασμούς. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στις ακαδημαϊκές της ιστοσελίδες:

http://sociology.soc.uoc.gr/kalogeraki-stefania/

http://crete.academia.edu/StefaniaKalogeraki

https://www.researchgate.net/profile/Stefania_Kalogeraki