Έρευνα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.) στην Περιφέρεια Κρήτης 2023

The Observatory conducted research on the Social Solidarity Economy (SSO) and its needs in the Region of Crete, with the participation of the subjects of the SSO field in Crete. The research was carried out within the year 2023, within the framework of the responsibilities of the Observatory and the Regional Strategy for Social Inclusion (PESKE of Crete). Access to data and the general conclusions of the research is provided through the following link: https://drive.google.com/file/d/17ekwtc3OhqLn7rHClNaau0lwi_UFeyay/view?usp=drive_link

[...]

Χαρτογράφηση (mapping) των Υποδομών Παιδικής Φροντίδας στην Περιφέρεια Κρήτης

Η ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη», σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποίησε χαρτογράφηση (mapping) των αναγκών παιδικής φροντίδας (βρεφικοί – παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί) σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. Η έρευνα ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2023. 

Η εν λόγω χαρτογράφηση θα υποστηρίξει τη διατύπωση κριτηρίων επιλογής έργων υποδομών Παιδικής Φροντίδας, του Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027.

[...]

Ημερίδα του Παρατηρητηρίου στην Π.Ε. Χανίων για την παρουσίαση των ερευνητικών του ευρημάτων και την καταγραφή τοπικών αναγκών στην Κρήτη

Η Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποίησε με επιτυχία την ημερίδα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης (Παρατηρητήριο) στα Χανιά με θέμα, «Συνθήκες Διαβίωσης, Αστικοί Θύλακες Αποστέρησης και Καταγραφή Τοπικών Αναγκών στην Κρήτη». Το Παρατηρητήριο συνεργάζεται με το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας (ΕΚΑΕΚΕ) του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στην ημερίδα συμμετείχαν ενεργά, η Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Χανίων.

[...]

Ημερίδα του Παρατηρητηρίου στην Π.Ε. Λασιθίου για την παρουσίαση των ερευνητικών του ευρημάτων και την καταγραφή τοπικών αναγκών στην Κρήτη

Η Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποίησε με επιτυχία την ημερίδα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης (Παρατηρητήριο), το οποίο συνεργάζεται με το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας (ΕΚΑΕΚΕ) του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου («Κινηματογράφος Δρήρος» στη Νεάπολη), με θέμα: «Συνθήκες Διαβίωσης, Αγροτικοί Θύλακες Αποστέρησης και Καταγραφή Τοπικών Αναγκών στην Κρήτη», με την ενεργό συμμετοχή της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Λασιθίου και Π.Ε. Ηρακλείου, καθώς και των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων τους.

[...]