Ευρωπαϊκό Έργο ''FILO''. Καλές πρακτικές κοινοτικής παρέμβασης για την καταπολέμηση της μοναξιάς των ηλικιωμένων

Το Ευρωπαϊκό Έργο ''FILO'' (ERASMUS+) περιλαμβάνει καλές πρακτικές κοινοτικής παρέμβασης για την καταπολέμηση της μοναξιάς των ηλικιωμένων, με την Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης) ως συνεργαζόμενο φορέα. Οι καλές πρακτικές που παρουσιάζονται είναι από την Κρήτη (Δήμος Ηρακλείου) (Ελλάδα), το Ρότερνταμ (Ολλανδία), τη Μασσαλία (Γαλλία), τη Βενετία (Ιταλία), τις πόλεις Nacka (Σουηδία) και Roeselare (Βέλγιο). 

[...]