Συμμετοχή στην 4η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Κρήτης (ΠΕΠΙΣ Κρήτης) για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025

Πραγματοποιήθηκε η 4η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Κρήτης (ΠΕΠΙΣ Κρήτης), με τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, Λάμπρου Ν. Βαμβακά και με τη συμμετοχή προέδρων και εκπροσώπων των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας της Κρήτης (ΔΕΠΙΣ Κρήτης) και στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων και του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης.

[...]

Σελίδα ενημέρωσης εργαζόμενων και εργοδοτών για την παρενόχληση στο χώρο εργασίας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων της Προγραμματικής Σύμβασης «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020», με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και υπό την επιστημονική ευθύνη του Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), δημιουργήθηκε ο σύνδεσμος https://supportworker.hmu.gr για την ενημέρωση εργοδοτών και εργαζόμενων σχετικά με την παρενόχληση στο χώρο εργασίας.

[...]

Συμμετοχή στο Εργαστήριο του Ευρωπαϊκού έργου Includ EU (AMIF) για την κοινωνική ένταξη μεταναστών

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου συμμετείχε εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, στο εργαστήριο των περιφερειών του ευρωπαϊκού έργου Includ-EU (AMIF) για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών τρίτων χωρών. 

[...]

Διαδικτυακή Ημερίδα για την «Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: Εμπειρικά δεδομένα και πρακτικές παρέμβασης»

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή εκ μέρους του κοινού η 1η Διαδικτυακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (ΠΕΠΙΣ Κρήτης), σε συνδιοργάνωση με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Ηρακλείου (ΔΕΠΙΣ Ηρακλείου), με θέμα «Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: Εμπειρικά δεδομένα και πρακτικές παρέμβασης». Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού που παρακολούθησε την ημερίδα διαδικτυακά κατέδειξε το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για το θέμα καταδεικνύοντας και τη διαχρονική αναγκαιότητα ανάδειξης του φαινομένου.

[...]

Ευρωπαϊκό Έργο Includ-EU του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) για την κοινωνική ένταξη μεταναστών

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης υλοποιεί το έργο  "Inculd- EU" του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου (AMIF). Το έργο στοχεύει στην οικοδόμηση πιο συνεκτικών ευρωπαϊκών κοινωνιών μέσω της ενίσχυσης της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, συνεργασίας και ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία ​​και την Ισπανία. Το έργο συγκεντρώνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεσμεύονται για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών τρίτων χωρών, με διαφορετικές γνώσεις σχετικά με την πραγματικότητα της μετανάστευσης και την εμπειρογνωμοσύνη για την κοινωνική ένταξη. Περισσότερες πληροφορίες: https://includeu.eu/

[...]

Ημερίδα με θέμα: «Καρκίνος Μαστού και Γυναικολογικοί Καρκίνοι: Πρόληψη, Έγκαιρη Διάγνωση και Αντιμετώπιση»

Η Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Έντταξης) διοοργανώνει ημερίδα με τίτλο, «Καρκίνος Μαστού και Γυναικολογικοί Καρκίνοι: Πρόληψη, Έγκαιρη Διάγνωση και Αντιμετώπιση», στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις Προώθησης Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018 – 2020» με τη σύμπραξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

[...]

Συμπεράσματα και στοιχεία από την Hμερίδα στο Ρέθυμνο με θέμα την «Έμφυλη βία»

Η Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης σε συνεργασία με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνου) διοργάνωσε με επιτυχία την ημερίδα με τίτλο, «Έμφυλη Βία», στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης «Δράσεις Προώθησης Ισότητας  των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018 – 2020», με τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο «Σπίτι του Πολιτισμού» στο Ρέθυμνο, με την συμμετοχή εκπροσώπων Ακαδημαϊκών φορέων και κοινωνικών υπηρεσιών-φορέων.

[...]

Σημαντικά στοιχεία ανακοινώθηκαν στην Εσπερίδα για την παρενόχληση στο χώρο της εργασίας

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε με επιτυχία την εσπερίδα με τίτλο, «Η Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας» στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης «Δράσεις Προώθησης Ισότητας  των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018 – 2020» με τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 

[...]

Ξεκίνησε το 1o Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη των Η/Υ, στην Τεχνολογία, στη Μηχανική και στα Μαθηματικά για μαθήτριες λυκείου

Ξεκίνησε από το  Tμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, το 1ο Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη των Η/Υ, στην Τεχνολογία, στη Μηχανική και στα Μαθηματικά, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020» μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης (Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης), Πανεπιστημίου Κρήτης (Τμήμα Κοινωνιολογίας/Εργαστήριο για το Κοινωνικό Φύλο & Τμήμα Υπολογιστών) και του Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας).

[...]

Συμμετοχή σε συνάντηση στη Βενετία των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «FILO» για την Καταπολέμηση της Μοναξιάς των Ηλικιωμένων

Η Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής  Ένταξης), συμμετείχε στην 5η συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «FILO»: «Fighting Loneliness» («Καταπολεμώντας τη Μοναξιά»), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+, στη Βενετία. Τη συνάντηση διοργάνωσε ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός για την Κατάρτιση και την Ένταξη στην Εργασία της Βενετίας, στο πλαίσιο των διεργασιών του έργου που αφορούν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών στο πεδίο αντιμετώπισης της μοναξιάς των ατόμων 65+.

[...]