1η Δημοσίευση στον τοπικό τύπο με αφορμή την αξιολόγηση της ΠΕΣΚΕ Κρήτης και την παρουσίασή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Ανοιγμα