Ευγενία Πετροπούλου

Επιστημονική Συνεργάτιδα


Η Ευγενία Πετροπούλου, είναι επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με ειδίκευση στον Κοινωνικό μετασχηματισμό του σύγχρονου αγροτικού χώρου.

Έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα στην Αγροτική Κοινωνιολογία από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Manchester στην Αγγλία και μεταπτυχιακό ΜΑ στην Κοινωνιολογία και Κοινωνική Πολιτική από το Πανεπιστήμιο του Durham (Αγγλία). Τα ερευνητικά και συγγραφικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στον αγροτικό μετασχηματισμό, στην κοινωνική καινοτομία στις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και διάθεσης τροφίμων, στις επιβιωτικές στρατηγικές των ανθρώπων της υπαίθρου, καθώς και στις αντιλήψεις ομάδων ενδιαφερομένων για την κοινωνικο-οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση της καλλιέργειας βιο-ενεργειακών φυτών.

Από το 1998 συμμετέχει ως ερευνήτρια και μέλος ερευνητικής ομάδας σε μια σειρά από Ευρωπαϊκά διακρατικά προγράμματα με ειδίκευση στην ποιοτική έρευνα και στο σχεδιασμό και ανάλυση ποιοτικών συνεντεύξεων κ.ο.κ. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα H2020 SMARTCHAIN: Towards innovation-driven and smart solutions in short food supply chains (Project No. 773785-2) και μέλος της ερευνητικής ομάδας στο έργο: Το ποιμενικό βίωμα στις κοινότητες της Ίδας  (ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ) ως εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας και ψηφιακό αποθετήριο της Άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του βουνού (κωδικός έργου Τ2ΕΔΚ-03995) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΣΠΑ 2014-2020)