Σταύρος Σπυρέλλης

Επιστημονικός Συνεργάτης


Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών) και επιστημονικός συνεργάτης του εργαστηρίου Géographie-cités του CNRS. Έχει εργαστεί ως διδάσκων - ερευνητής στη Γαλλία και την Ελλάδα. Aπόφοιτος του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο “Université Paris I, Panthéon-Sorbonne”.

Το 2013 παρουσίασε την διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Κοινωνικοί διαχωρισμοί στον μητροπολιτικό χώρο της Αθήνας. Οικονομικοί παράγοντες και σχολικά ζητήματα» (Université Paris VII, Denis Diderot,). Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στην ανάλυση και αποτύπωση ζητημάτων κοινωνικού, οικονομικού και εκπαιδευτικού διαχωρισμού στον χώρο, ιδιαίτερα στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας.

Είναι επίσης επιμελητής του Κοινωνικού Άτλαντα της Αθήνας