Χαρά Κόκκινου

Επιστημονική Συνεργάτιδα


Η Χαρά Κόκκινου είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στην Κοινωνιολογία της Εργασίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία (Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης) και τη Φιλοσοφία (Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης). Το πρώτο της πτυχίο είναι στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).

Από το 2017 συνεργάζεται ερευνητικά με το Κέντρο Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.ΜΕ) για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε προγράμματα για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στο πλαίσιο της προστασίας των προσφύγων/μεταναστών και των ανέργων, για τη διεθνική αλληλεγγύη στην Ευρώπη σε ζητήματα μετανάστευσης, ανεργίας και αναπηριών και για την πολιτική συμμετοχή των νέων σε καιρούς αυξημένων ανισοτήτων.

Νωρίτερα (2013-2015) εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Manchester (Νομική Σχολή και Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων) σε προγράμματα για την επισφάλεια στην απασχόληση και για τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συμμετείχε επίσης στην έρευνα αξιολόγησης των μέτρων της περιόδου 2010-2015 στην Ελλάδα για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης του Διεθνούς  Γραφείου Εργασίας (ILO).