Δήμητρα Σιατίτσα

Επιστημονική Συνεργάτιδα


Η Δήμητρα Σιατίτσα είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια με αντικείμενο τη στέγαση των νέων στην Ελλάδα (Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημίου Κρήτης, υπότροφος ΙΚΥ).

Είναι διδάκτορας του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας, της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχιτεκτονική και Αστική κουλτούρα (Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Καταλονίας) και πτυχίο Αρχιτέκτονα-Μηχανικού (ΕΜΠ). Η ερευνητική της δουλειά επικεντρώνεται σε θέματα πόλης και κατοικίας, στεγαστικού αποκλεισμού και επισφάλειας, δημόσιων στεγαστικών πολιτικών και πολιτικών για την πόλη, εναλλακτικών εγχειρημάτων και κοινωνικών κινημάτων.

Έχει δουλέψει σε έρευνες για τη στεγαστική κρίση και την αστεγία στην Ελλάδα, τις κοινωνικές επιπτώσεις της υπερχρέωσης, και τις εναλλακτικές μορφές συλλογικής στέγασης και ιδιοκτησίας, καθώς επίσης και σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την αστική και βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική καινοτομία, κοινωνική συνοχή και το κράτος πρόνοιας. Έχει εργαστεί στον τομέα κοινωνικής αλληλεγγύης στο Υπ. Εργασίας. Η δουλειά της έχει δημοσιευτεί σε άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, μελέτες και σε άρθρα σε εφημερίδες. Είναι μέλος ερευνητικών δικτύων και ομάδων και μέλος της συντακτικής επιτροπής του Κοινωνικού Άτλαντα της Αθήνας.