Εκδηλώσεις

# Τίτλος
1 Διεθνές Συνέδριο: "Αντιμετωπίζοντας τη Φτώχεια και την Αποστέρηση. Πολιτικές Χωρικού Κοινωνικού Σχεδιασμού για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη" 
2 Ημερίδα Αποτελεσμάτων Παρατηρητηρίου στην Π.Ε. Χανίων: Συνθήκες Διαβίωσης, Αστικοί Θύλακες Αποστέρησης & Καταγραφή Τοπικών Αναγκών στην Κρήτη
3 Ημερίδα Αποτελεσμάτων Παρατηρητηρίου στην Π.Ε. Λασιθίου: Συνθήκες Διαβίωσης, Αγροτικοί Θύλακες Αποστέρησης & Καταγραφή Τοπικών Αναγκών στην Κρήτη
4 Ημερίδα Αποτελεσμάτων Παρατηρητηρίου στην Π.Ε. Ρεθύμνου: Ευρήματα Ερευνών & Καταγραφή Τοπικών Αναγκών στην Κρήτη
5 Ημερίδα Αποτελεσμάτων Παρατηρητηρίου στην Π. Ε. Ηρακλείου: Συνθήκες ∆ιαβίωσης, ∆ιάγνωση Αναγκών & Θύλακες Αποστέρησης στην Κρήτη. Προοοπτικές Χωρικού Κοινωνικού Σχεδιασμού