Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν άρθρα που συνδέονται με το αντικείμενο του Παρατηρητηρίου και προκύπτουν είτε από τις διεργασίες του είτε από άλλες πηγές και φορείς κοινωνικής πολιτικής.