Η Περιφέρεια Κρήτης ανέλαβε στο πλαίσιο εξειδίκευσης των περιφερειακών διαστάσεων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Κοινωνική Ένταξη την εκπόνηση της Περιφερειακής στρατηγικής Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕ.Σ.Κ.Ε. Κρήτης) με στόχο την οριοθέτηση και τεκμηρίωση των στρατηγικών επιλογών της για την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης και καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ειδικών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στην Κρήτη.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες της Στρατηγικής περιλαμβάνονται η καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας, η πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών, η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες, η προώθηση της ενεργού ένταξης και ένταξης στην εργασία, και η ενίσχυση της διακυβέρνησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.

Η Περιφερειακή Στρατηγική αναθεωρείται στη βάση των τοπικών αναγκών και της διαμόρφωσης της αντίστοιχης Εθνικής Στρατηγικής.

 

Κείμενο Στρατηγικής