Περισσότερες πληροφορίες στην Έρευνα του Παρατηρητηρίου του 3ου Άξονα με τίτλο, «Εντοπισμός & Ανάλυση Θυλάκων Τοπικής Αποστέρησης & Φτώχειας. Χωρικοί Θύλακες Αποστέρησης στην Κρήτη (εργαλεία χαρτογράφηση», Β. Αράπογλου (επιστ. Υπεύθυνος), Θ. Μαλούτας, Δ. Σιατίτσα, Σ. Ν. Σπυρέλλης, Ομάδα Πανεπιστημίου Κρήτης, 2021, Νο 10. https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php?com=research&id=3

Οι χάρτες έχουν ενσωματωθεί στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της Περιφέρειας Κρήτης (GIS Crete). Διατίθενται σε μορφή διαδραστικών χαρτών κατόπιν ειδικής πρόσβασης που παρέχεται από το Παρατηρητήριο.

 

Χάρτες

# Τίτλος Μικρογραφία
1 NEETS 15-18 με υποχρεωτική εκπαίδευση Ηράκλειο Χανιά
2 NEETS 15-18 με υποχρεωτική εκπαίδευση Κρήτη
3 NEETS 19-24 με υποχρεωτική εκπαίδευση Ηράκλειο Χανιά
4 NEETS 19-24 με υποχρεωτική εκπαίδευση Κρήτη
5 Ανειδίκευτη εργασία Ηράκλειο Χανιά
6 Ανεργία Ηράκλειο Χανιά
7 Απασχολούμενοι Χωρίς ειδίκευση Κρήτη
8 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) Ηράκλειο Χανιά
9 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) Κρήτη
10 Εκτός Εκπαίδευσης με πρωτοβάθμια Ηράκλειο Χανιά
11 Εκτός Εκπαίδευσης με πρωτοβάθμια Κρήτη
12 Εξάρτηση Ηράκλειο Χανιά Ηλικιωμένοι
13 Εξάρτηση Ηράκλειο Χανιά Νέοι
14 Εξάρτηση Κρήτη Ηλικιωμένοι
15 Εξάρτηση Κρήτη Νέοι
16 Θύλακες Αποστέρησης Ηράκλειο Χανιά
17 Θύλακες Αποστέρησης Κρήτη
18 Κέντρα Κοινότητας
19 Μακροχρόνια Ανεργία Ηράκλειο Χανιά
20 Μακροχρόνια Ανεργία Κρήτη
21 Μεταβολή ανεργίας Κρήτη
22 Νοικοκυριά με ενοίκιο Ηράκλειο Χανιά
23 Ενεργειακή Φτώχεια Ηράκλειο Χανιά
24 Ενεργειακή Φτώχεια Κρήτη
25 Στεγαστικό Επίδομα Ηράκλειο Χανιά
26 Στεγαστικό Επίδομα Κρήτη
27 Χωρίς Αυτοκίνητο Ηράκλειο Χανιά
28 Χωρίς αυτοκίνητο Κρήτη