Οι "χάρτες αποστέρησης" αποτελούν μέρος της ερευνητικής δουλειάς της ομάδας του Πανεπιστημίου Κρήτης (https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php?com=team&c=1) η οποία εκπονήθηκε για το Παρατηρητήριο στον 3ο Ερευνητικό Άξονα, "Εντοπισμός & Ανάλυση Τοπικής Αποστέρησης και Φτώχειας στην Κρήτη". Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους χάρτες και την τοπική αποστέρηση στην Κρήτη, ανατρέξτε στην έρευνα του 3ου ερευνητικού άξονα με τίτλο, «Εντοπισμός & Ανάλυση Θυλάκων Τοπικής Αποστέρησης & Φτώχειας. Χωρικοί Θύλακες Αποστέρησης στην Κρήτη (εργαλεία-χαρτογράφηση)», Β. Αράπογλου (Επιστ. Υπεύθυνος), Θ. Μαλούτας, Δ. Σιατίτσα, Σ. Ν. Σπυρέλλης,  2021, Νο 10. https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php?com=research&id=3.

Οι δείκτες και οι θύλακες τοπικής αποστέρησης έχουν αποτυπωθεί επίσης σε διαδραστικούς χάρτες στο Γεωπληροφορικό Σύστημα της Περιφέρειας Κρήτης (GIS Crete) οι οποίοι διατίθενται κατόπιν αιτήματος & μόνο μέσω του Παρατηρητηρίου.

 

Χάρτες

# Τίτλος Μικρογραφία
1 NEETS 15-18 με υποχρεωτική εκπαίδευση Ηράκλειο Χανιά
2 NEETS 15-18 με υποχρεωτική εκπαίδευση Κρήτη
3 NEETS 19-24 με υποχρεωτική εκπαίδευση Ηράκλειο Χανιά
4 NEETS 19-24 με υποχρεωτική εκπαίδευση Κρήτη
5 Ανειδίκευτη εργασία Ηράκλειο Χανιά
6 Ανεργία Ηράκλειο Χανιά
7 Απασχολούμενοι Χωρίς ειδίκευση Κρήτη
8 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) Ηράκλειο Χανιά
9 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) Κρήτη
10 Εκτός Εκπαίδευσης με πρωτοβάθμια Ηράκλειο Χανιά
11 Εκτός Εκπαίδευσης με πρωτοβάθμια Κρήτη
12 Εξάρτηση Ηράκλειο Χανιά Ηλικιωμένοι
13 Εξάρτηση Ηράκλειο Χανιά Νέοι
14 Εξάρτηση Κρήτη Ηλικιωμένοι
15 Εξάρτηση Κρήτη Νέοι
16 Θύλακες Αποστέρησης Ηράκλειο Χανιά
17 Θύλακες Αποστέρησης Κρήτη
18 Κέντρα Κοινότητας
19 Μακροχρόνια Ανεργία Ηράκλειο Χανιά
20 Μακροχρόνια Ανεργία Κρήτη
21 Μεταβολή ανεργίας Κρήτη
22 Νοικοκυριά με ενοίκιο Ηράκλειο Χανιά
23 Ενεργειακή Φτώχεια Ηράκλειο Χανιά
24 Ενεργειακή Φτώχεια Κρήτη
25 Στεγαστικό Επίδομα Ηράκλειο Χανιά
26 Στεγαστικό Επίδομα Κρήτη
27 Χωρίς Αυτοκίνητο Ηράκλειο Χανιά
28 Χωρίς αυτοκίνητο Κρήτη