Δείκτης ανισότητας Gini για τη διασπορά των καταναλωτικών δαπανών των ατόμων της περιφέρειας Κρήτης και της Επικράτειας, 2014 και 2020 και ποσοστιαία διαφορά