Διαχρονκές διακυμάνσεις επιπέδου απασχόλησης ανά τομέα στην Περιφέρεια Κρήτης χιλιάδες άτομα, 1983-2022