Μεταβολή κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σε ονομαστικές τιμές, έτος βάσης (100) 2000, 2000-2020, Ελλάδα και Περιφέρεια Κρήτης