Όριο Σχετικής Φτώχειας και Κίνδυνος Φτώχειας στην Ελλάδα και την Κρήτη 2008-2019 (έρευνες 2009-2020)

Δείτε περισσότερα στην έρευνα "Εισόδημα & Συνθήκες Διαβίωσης των Νοικοκυριών στην Κρήτη: 1η Ετήσια Έρευνα Αποτελεσμάτων": https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php?com=research&id=1