Ποσοστά Αιτημάτων για την Υποστήριξη Γυναικών-Θυμάτων Βίας στην Κρήτη για την περίοδο 2011-2020