Ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης περιφερειακού ΑΕΠ στην Ελλάδα και την Κρήτη 2011-2019

Δείτε περισσότερα στην έρευνα "Εισόδημα & Συνθήκες Διαβίωσης των Νοικοκυριών στην Κρήτη: 1η Ετήσια Έρευνα Αποτελεσμάτων": https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php?com=research&id=1