Ανισότητα που οφείλεται σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες με βάση τα χαρακτηρικά των ατόμων στην Ελλάδα και την Κρήτη

Δείτε περισσότερα στην έρευνα "Εισόδημα & Συνθήκες Διαβίωσης των Νοικοκυριών στην Κρήτη: 1η Ετήσια Έρευνα Αποτελεσμάτων": https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php?com=research&id=1