Κατερίνα Βλασάκη

Προϊσταμένη


Η Κατερίνα Βλασάκη είναι Προϊσταμένη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης.

Είναι κάτοχος διδακτορικού (PhD) και MSc στην ανάλυση δημόσιας πολιτικής (public policy analysis) στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και των πολιτικών απασχόλησης, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (ΠΕΔΔ) του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Από το 2021 εκπονεί μετα-διδακτορική έρευνα σε αντίστοιχα θεματικά πεδία στο ίδιο Τμήμα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Φοίτησε επίσης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου του Birmingham (U.K.) και στο Κέντρο Μεταναστευτικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (European University Institute). Κατά τη διάρκεια των σπουδών της υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Διαθέτει πολυετή ερευνητική εμπειρία και συμμετοχή σε συνέδρια, εργαστήρια και προγράμματα στην Ελλάδα και την ΕΕ. Από το 2011 είναι στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης, ειδική σε θέματα κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό και διαπεριφερειακό επίπεδο ανάπτυξης συνεργασιών στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει συντονίσει/ζει και αναλάβει/νει πρωτοβουλίες που αφορούν στον περιφερειακό στρατηγικό σχεδιασμό για θέματα καταπολέμησης της φτώχειας και κοινωνικής ένταξης, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ένταξης μεταναστών, ενεργού γήρανσης, καταπολέμησης της παιδικής κακοποίησης, ισότητας των φύλων, κοινωνικής καινοτομίας, βιωσιμότητας.