Γιώργος Λιναρδάκης

Συνεργάτης Πληροφορικής


Ο Γιώργος Λιναρδάκης είναι απόφοιτος του Tμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης με ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα καθώς και στις Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Έχει εργαστεί στο παρελθόν στον εκπαιδευτικό τομέα καθώς και σε εταιρείες πληροφορικής ως web και mobile developer. Από τον Οκτώβριο του 2013 εργάζεται στην εταιρεία Αιγαίο Solutions ΑΕ με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη και σχεδίαση web και mobile εφαρμογών. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Αιγαίου Solutions Α.Ε.