Βιβή Ξύδη

Συνεργάτιδα ΚΑΛΟ


Η Βιβή Ξύδη είναι απόφοιτος του ΤΕΙ Κρήτης με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Έχει ασχοληθεί με την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) και έχει αναλάβει, τη διερεύνηση και υποστήριξη θεμάτων του Παρατηρητηρίου που συνδέονται με το συγκεκριμένο πεδίο στην Περιφέρεια Κρήτης.