Στέφανος Παπαναστασίου

Επιστημονικός Συνεργάτης


Ο Στέφανος Παπαναστασίου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής.

Έχει διατελέσει και διατελεί ερευνητής σε διάφορους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τεχνικός σύμβουλος σε αρχές της ΕΕ και της ελληνικής διοίκησης και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό συνεδρίων και εργαστηρίων. Διαθέτει εμπειρία στην ποσοτική ανάλυση με
την χρήση στατιστικών προγράμματων.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του αφορούν ζητήματα ανάλυσης κοινωνικής πολιτικής, καθώς επίσης και ζητήματα βάσεων δεδομένων και ερευνητικών υποδομών.