Απονομή βραβείου για το Παρατηρητήριο από το θεσμό Bravo Sustainability Awards 2022 στον τομέα ΚΟΙΝΩΝΙΑ (BRAVO SOCIETY)

Μία πολύ σημαντική διάκριση απέσπασε η Περιφέρεια Κρήτης στη φετινή τελετή απονομής Bravo Sustainability Awards 2022, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο της Παλιάς Βουλής, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo Sustainability Week 2022, που διοργανώνεται από το QualityNet Foundation. H διάκριση αφορά τον Πυλώνα ΚΟΙΝΩΝΙΑ (BRAVO SOCIETY), για τη Δράση: «Μηχανισμός χαρτογράφησης (mapping) κοινωνικών υπηρεσιών, αναγκών και θυλάκων τοπικής αποστέρησης για τη χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Κρήτης», του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, η οποία υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας (ΕΚΑΕΚΕ) του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στόχος της δράσης είναι η αποτύπωση του βαθμού ανταπόκρισης των πολιτικών στις ανάγκες επιμέρους κοινωνικών ομάδων και περιοχών στην Περιφέρεια Κρήτης μέσα από τη διαμόρφωση ενός σταθερού μηχανισμού εντοπισμού θυλάκων τοπικής αποστέρησης και διάγνωσης αναγκών. Απώτερος σκοπός της πρωτοβουλίας, είναι η χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης που θα συνεισφέρουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της Περιφέρειας Κρήτης, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες.

Η πρωτοβουλία μεταφέρει καινοτόμες πρακτικές στο πεδίο χάραξης κοινωνικής πολιτικής, αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία (Γεωπληροφοριακό Σύστημα Περιφέρειας Κρήτης/ GIS Crete). Με την χρήση του μηχανισμού:

A. εντοπίζονται μέσω δεικτών/εργαλείων και αποτυπώνονται σε διαδραστικούς χάρτες:

  • η τοπική αποστέρηση του πληθυσμού σε θέματα εισοδήματος, απασχόλησης, πρόνοιας/φροντίδας, στέγασης, εκπαίδευσης, υγείας, κ.α
  • οι υπηρεσίες που παρέχονται κατά τόπους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων φτώχειας και αποστέρησης που αντιμετωπίζουν άτομα και νοικοκυριά στην Κρήτη.

Β. γίνεται διάγνωση αναγκών σε τοπικό επίπεδο, στη βάση των ανωτέρω καθώς και συμπληρωματικών δεικτών υλικής αποστέρησης, εισοδήματος, ανισοτήτων, κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται ότι στα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της δράσης  (2021 -) του Παρατηρητηρίου στην Περιφέρεια Κρήτης, περιλαμβάνονται:

– 28 στατικοί χάρτες αποτύπωσης χωρικής αποστέρησης.

– 50 διαδραστικοί χάρτες αποτύπωσης χωρικής αποστέρησης.

– Η αποτύπωση σε χάρτες καλύπτει 786 «μικρές περιοχές» στην Περιφέρεια Κρήτης: μικρές κοινότητες εντός των Δήμων καθώς και μικρότερες αστικές περιοχές στις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων.

– 2000 εγγραφές υπηρεσιών και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής.

– 200 δείκτες αποστέρησης, εισοδήματος, ανισοτήτων και συνθηκών διαβίωσης.

– 10 κείμενα ερευνών.

– Τουλάχιστον 1000 φορείς κοινωνικής πολιτικής και πολίτες ενημερώθηκαν μέσω των δράσεων δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων.

Προάγοντας την κοινωνική καινοτομία, το Παρατηρητήριο συνεργάστηκε και συνεργάζεται με το σύνολο των φορέων κοινωνικής πολιτικής, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες:  https://socialobservatory.crete.gov.gr

Κάθε χρόνο ο Θεσμός Bravo αναπτύσσει έναν κοινωνικό διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με βάση τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στην χώρα μας. Φέτος, ο Θεσμός Bravo σημείωσε «ρεκόρ» συμμετοχών, με περισσότερες από 300 πρωτοβουλίες να συμμετέχουν στον Ετήσιο Κοινωνικό Διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, από 185 συμμετέχοντες Οργανισμούς που προέρχονται από το κοινό των Επιχειρήσεων, των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών της Κοινωνίας Πολιτών και των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. H αξιολόγηση των πρωτοβουλιών που αναδεικνύονται γίνονται μέσα από τις επιστημονικές επιτροπές του Θεσμού, οι οποίες αποτελούνται από 170 μέλη και με την ενεργή συμμετοχή περισσότερων από 16.000 Ενεργών Πολιτών αναδείχθηκαν οι καλύτερες πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον.