Σελίδα ενημέρωσης εργαζόμενων και εργοδοτών για την παρενόχληση στο χώρο εργασίας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων της Προγραμματικής Σύμβασης «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020», με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και υπό την επιστημονική ευθύνη του Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), δημιουργήθηκε ο σύνδεσμος https://supportworker.hmu.gr για την ενημέρωση εργοδοτών και εργαζόμενων σχετικά με την παρενόχληση στο χώρο εργασίας.

Η Προγραμματική Σύμβαση σχεδιάστηκε και υλοποιείται με τη σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης (Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης), του Πανεπιστημίου Κρήτης (Τμήμα Κοινωνιολογίας/Εργαστήριο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο & Τμήμα Υπολογιστών) και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας/Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας).

Ο σύνδεσμος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με:

  • Το νομικό πλαίσιο για την παρενόχληση στο χώρο εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων
  • Τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος μόλις βιώσει την παρενόχληση
  • Τους φορείς στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί για βοήθεια

Επίσης, περιλαμβάνει οδηγό ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.