Συμμετοχή στην 4η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Κρήτης (ΠΕΠΙΣ Κρήτης) για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025

Πραγματοποιήθηκε η 4η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Κρήτης (ΠΕΠΙΣ Κρήτης), με τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, Λάμπρου Ν. Βαμβακά και με τη συμμετοχή προέδρων και εκπροσώπων των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας της Κρήτης (ΔΕΠΙΣ Κρήτης) και στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων και του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης.

Βασικός σκοπός της Συνεδρίασης ήταν η συζήτηση επί του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025», του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο βρίσκεται υπό δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, από τις 13 Ιουλίου, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο προτάσεων επί του Σχεδίου και να υποβληθεί εκ μέρους της ΠΕΠΙΣ Κρήτης, έως τις 20 Αυγούστου, οπότε και ολοκληρώνεται η διαδικασία της διαβούλευσης.

Επίσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με την πρόσφατη κύρωση από το ελληνικό κοινοβούλιο της «Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας», η οποία αποτελεί το πρώτο διεθνές μέσο που καθορίζει συγκεκριμένα πρότυπα αντιμετώπισης της βίας και της παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον και αναγνωρίζει το αναφαίρετο δικαίωμα όλων των ανθρώπων να εργάζονται σε ένα ασφαλές και αξιοπρεπές περιβάλλον που να είναι απαλλαγμένο από κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης.

Ακόμη τέθηκε υπό συζήτηση ο προγραμματισμός των 16ήμερων δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης, που πρόκειται να υλοποιηθούν για δεύτερη φορά φέτος, στα πλαίσια της Ετήσιας Διεθνούς Εκστρατείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων κατά των γυναικών, από τις 25 Νοεμβρίου, «Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών», έως τις 10 Δεκεμβρίου, «Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Τέλος, παρουσιάστηκε η ιστοσελίδα «Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας», η οποία σχεδιάστηκε από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-20202», που έχει υπογραφεί μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Πανεπιστημίου Κρήτης και ΕΛΜΕΠΑ.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΠΙΣ Κρήτης, Λάμπρος Ν. Βαμβακάς ευχαρίστησε θερμά τα μέλη της ΠΕΠΙΣ, τους προέδρους και εκπροσώπους των ΔΕΠΙΣ, αλλά και όλα τα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων και του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, για την ανταπόκριση, τη συμμετοχή και τη συνεργασία και τόνισε την επιτακτική ανάγκη συστράτευσης σε ένα κοινό αγώνα κατά της βίας και της κακοποίησης των γυναικών. Όπως επεσήμανε ο κ. Βαμβακάς: «Το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν σταματάμε να καταμετράμε δολοφονίες γυναικών. Η δραματική αυτή αύξηση των γυναικοκτονιών, αλλά και των καταγγελιών περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, αποδεικνύουν, αφενός ότι πρόκειται για μια μάστιγα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία και αφετέρου ότι η πανδημία, ως μια ιδιαίτερα ψυχο-πιεστική συνθήκη, με σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, έχει εντείνει περαιτέρω τις κακοποιητικές συμπεριφορές που προϋπήρχαν της πανδημίας. Γι’ αυτό βασικές προτεραιότητες της ΠΕΠΙΣ Κρήτης και των ΔΕΠΙΣ του νησιού θα πρέπει να αποτελέσουν η ενδυνάμωση των γυναικών ώστε να καταγγέλλουν άμεσα αντίστοιχες συμπεριφορές, η ενίσχυση των υπαρχόντων δομών προστασίας και υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους και η δημιουργία νέων όπου δεν υπάρχουν, καθώς και η διεύρυνση των μηχανισμών άμεσης παρέμβασης και αποτελεσματικής διαχείρισης τέτοιων περιστατικών, ώστε να σταματήσουμε να θρηνούμε θύματα».

• Ιστοσελίδα «Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας»: https://supportworker.hmu.gr