Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της Περιφέρειας Κρήτης «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα Γυναικών και Βέλτιστες Πρακτικές»

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή κόσμου αλλά και φορέων διεξήχθη στο Ηράκλειο η ημερίδα «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα Γυναικών και Βέλτιστες Πρακτικές» από την Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κρήτης-ΠΕΠΙΣ, Γραφείο Ισότητας), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Εργαστήριο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο του Τμήματος Κοινωνιολογίας), και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) (Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας  του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας).

Στην ημερίδα αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με το επιχειρείν των γυναικών στην Κρήτη, τις ευκαιρίες ανάληψης επιχειρηματικής δράσης, τις αναγκαίες ικανότητες-δεξιότητες και οι δυνατότητες αντιμετώπισης των εμποδίων σε κοινωνικό-οικονομικό και θεσμικό επίπεδο. Συζητήθηκαν, επίσης, η δράση και το έργο γυναικείων συνεταιρισμών και συλλόγων ως βέλτιστες πρακτικές επιχειρηματικής και εθελοντικής δράσης και σημειώθηκε η σπουδαιότητα της ομαδικότητας, της δικτύωσης και της συνεργατικότητας στην ανάπτυξη της καινοτόμου και επιτυχούς επιχειρηματικότητας. Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσεων σε θεσμικό επίπεδο για την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, την παροχή κινήτρων και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Δεσμεύτηκαν, επίσης, να εμβαθύνουν τις μεταξύ τους συνέργειες για τη διεύρυνση των δικτύων ανταλλαγής καλών πρακτικών, γνώσεων και εμπειριών, με σκοπό την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην επιχειρηματικότητα και την ισότιμη ένταξη τους στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας στην πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στην ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόεδρος της ΠΕΠΙΣ Κρήτης, Λάμπρος Ν. Βαμβακάς. Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας, Αντώνης Παπαδεράκης, στην παρέμβαση του στην ημερίδα αναφέρθηκε στην επιχειρηματικότητα των γυναικών ως ένας σημαντικός μηχανισμός για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και των διακρίσεων λόγω φύλου. Στην ημερίδα το παρόν έδωσαν, επίσης, Αντιδήμαρχοι και στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων Κρήτης, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας και του  Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών και του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Ηρακλείου, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Παιδικού Χωριού Κρήτης, καθώς, επίσης και μέλη της ΠΕΠΙΣ Κρήτης, γυναικείων συλλόγων, συνεταιρισμών και εθελοντικών ομάδων.