Συμμετοχή στο 3ο Εργαστήριο των Περιφερειών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Includ EU (AMIF)

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχε στο 3ο εργαστήριο των Περιφεριεών του ευρωπαϊκού έργου Includ EU (AMIF) με τίτλο: «Integration, creativity and human potential», που διοργάνωσε η Συνέλευση Ευρωπαϊκών Περιφερειών - AER σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Το εργαστήριο ανέπτυξε θέματα σχετικά με την ένταξη των μεταναστών στην εργασία και την επιχειρηματικότητα, με μεθόδους υποστήριξης και συνεργασίες για την ενεργό ένταξη των μεταναστών και τη συμβολή της κοινότητας, με τα ταλέντα και τις δυνατότητες του μεταναστευτικού πληθυσμού καθώς και με εμπειρίες ένταξης μεταναστών από διαφορετικές χώρες στην αγορά εργασίας.

https://includeu.eu/