Χαρτογράφηση (mapping) των Υποδομών Παιδικής Φροντίδας στην Περιφέρεια Κρήτης

Η ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη», σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποίησε χαρτογράφηση (mapping) των αναγκών παιδικής φροντίδας (βρεφικοί – παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί) σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. Η έρευνα ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2023. 

Η εν λόγω χαρτογράφηση θα υποστηρίξει τη διατύπωση κριτηρίων επιλογής έργων υποδομών Παιδικής Φροντίδας, του Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027.

https://www.pepkritis.gr/news/%cf%87%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%b7%cf%83%ce%b7-mapping-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82/

https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php?com=pub&id=19