Ειδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Παρατηρητηρίου για τον κοινωνικό και χωρικό σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κρήτης (κατεβάστε το αρχείο)

Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης ανέπτυξε ειδική ηλεκτρονική εκδοση με τίτλο
"ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ". Τα στοιχεία αποτυπώνουν τις χωρικές και κοινωνικές ανάγκες της Περιφέρειας Κρήτης, ανά Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα και στο σύνολο του νησιού. Δίνεται πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο εδώ ή μέσω του συνδέσμου:https://drive.google.com/file/d/1Z0wqYwdt2-R5B4yiNcm_1Y_6DzclC-kp/view?usp=drive_link