Οι πιο πρόσφατες έρευνες του Παρατηρητηρίου

Δείτε τις πιο πρόσφατες έρευνες του Παρατηρητηρίου για τις συνθήκες διαβίωσης και τους αστικούς θύλακες αποστέρησης στην Κρήτη.

https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php?com=research&id=1 (3η έρευνα αποτελεσμάτων)

https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php?com=research&id=3 (Ν 12-13, 2η έρευνα πεδίου)