Έρευνα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.) στην Περιφέρεια Κρήτης 2023

Το Παρατηρητήριο διεξήγαγε έρευνα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.) και τις ανάγκες της στην Περιφέρεια Κρήτης, με τη συμμετοχή των ίδιων των υποκειμένων του πεδίου ΚΑΛΟ στην Κρήτη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε εντός του έτους 2023, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Παρατηρητηρίου και της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕΣΚΕ Κρήτης). Παρέχεται πρόσβαση σε στοιχεία και στα γενικά συμπεράσματα της έρευνας, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://drive.google.com/file/d/1q6i9FWGiEF4RPrQvfP1uTM79Vl8BF6aX/view?usp=sharing