Δημοσίευση στον τοπικό τύπο για τις ανάγκες του πεδίου της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.) στην Περιφέρεια Κρήτης

Κατεβάστε το κείμενο της δημοσίευσης από εδώ