2η Δημοσίευση στον τοπικό τύπο με αφορμή την αξιολόγηση της ΠΕΣΚΕ Κρήτης και την παρουσίασή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Δείτε το περιεχόμενο της δημοσίευσης εδώ