Ευρωπαϊκό Έργο ''FILO''. Καλές πρακτικές κοινοτικής παρέμβασης για την καταπολέμηση της μοναξιάς των ηλικιωμένων

Το Ευρωπαϊκό Έργο ''FILO'' (ERASMUS+) περιλαμβάνει καλές πρακτικές κοινοτικής παρέμβασης για την καταπολέμηση της μοναξιάς των ηλικιωμένων, με την Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης) ως συνεργαζόμενο φορέα. Οι καλές πρακτικές που παρουσιάζονται είναι από την Κρήτη (Δήμος Ηρακλείου) (Ελλάδα), το Ρότερνταμ (Ολλανδία), τη Μασσαλία (Γαλλία), τη Βενετία (Ιταλία), τις πόλεις Nacka (Σουηδία) και Roeselare (Βέλγιο). 

[...]

Προγραμματική Σύμβαση «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης»

Το Περιφερειακό Παρατηρητηρίο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης συνέβαλε στο σχεδιασμό και υλοποιεί την Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο, «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020».

[...]

Συμμετοχή σε συνάντηση στη Μασσαλία των εταίρων του Ευρωπαϊκού έργου "FILO" για την Καταπολέμηση της Μοναξιάς των Ηλικιωμένων

Η Περιφέρεια Κρήτης, συμμετείχε στην 4η συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «FILO»: «Fighting Loneliness» («Αντιμετωπίζοντας τη Μοναξιά»), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία. Τη συνάντηση διοργάνωσε το Κέντρο Κοινότητας Κοινωνικής Δράσης του Δήμου Μασσαλίας στο πλαίσιο της ανταλλαγής των καλών πρακτικών που προωθεί το έργο για την ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων για την καταπολέμηση της μοναξιάς των ηλικιωμένων.

[...]

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο "ELISAN" στη Μασσαλία

Η Περιφέρεια Κρήτης, συμμετείχε στις διεργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικτύου ELISAN που πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Περιφερειών – μελών του Δικτύου, από χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Ολλανδία.

[...]