Η Περιφέρεια Κρήτης, μετά την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, με τη συμμετοχή όλων των φορέων της αυτοδιοίκησης, των δομών της πρόνοιας και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, διευρύνει το δίχτυ προστασίας προς τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Με την ένταση, μάλιστα, των κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας, η όξυνση ζητημάτων που σχετίζονται με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, επιβάλλει την αποτελεσματική μας παρέμβαση, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.


Με αυτό το δεδομένο ως Περιφέρεια Κρήτης, θα αναλάβουμε τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της Κρήτης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που θα αποδείξει τη δυναμική της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών μέσα από γεωγραφικά εστιασμένες παρεμβάσεις.


Σταύρος Αρναουτάκης
Περιφερειάρχης Κρήτης