Άγγελος Λουκάκης

Επιστημονικός Συνεργάτης


Ο Άγγελος Λουκάκης είναι Διδάκτορας του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εργάζεται ως ερευνητής.

Αντικείμενο της διατριβής του αποτελούν οι κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.  Είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (2007). Από το ίδιο τμήμα και έλαβε τον Μεταπτυχιακό του τίτλο (2012). Η διπλωματική του εργασία είχε ως θέμα: «Τοπικές περιβαλλοντικές διαμαρτυρίες και πολιτική για τις χωματερές στην Ελλάδα: η περίπτωση της Κρήτης (1998-2010)». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τα πεδία της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, των κοινωνικών και πολιτικών επιπτώσεων της κρίσης, των Οργανώσεων Αλληλεγγύης ως απάντηση στην οικονομική κρίση, της Συλλογικής Δράσης, της Διαμαρτυρίας, των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Κινημάτων, της Ανάλυσης Πολιτικού Λόγου κ.α.

Αυτή τη στιγμή συμμετέχει στα ερευνητικά προγράμματα: EUROPOLITY - The Politicization of European Integration in the Greek public discourse, 1974-2019 και  Στρατηγική για την προαγωγή της Κοινωνικής Απήχησης της έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ στο παρελθόν συμμετείχε σε 5 διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Κοινωνιολόγων αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κρήτης. E-mail: loukakisangelos@social.soc.uoc.gr .