Κατερίνα Κασσαπάκη

Κοινωνική Λειτουργός


Η Κατερίνα Κασσαπάκη είναι Κοινωνική Λειτουργός και εργάζεται από τα τέλη του 2020 στο Αυτοτελές Τμήμα  Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Κρήτης.

Έχει εργαστεί ως Κοινωνικός Λειτουργός στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Υπήρξε μέλος του Επιστημονικού Προσωπικού του Α.Ψ.Κ. Αθηνών με συμμετοχή σε όλα τα θεραπευτικά Τμήματα: θεραπείας Ενηλίκων, Ψυχοθεραπευτικές Κοινότητες, Εξωτερικά Ιατρεία και Ομάδες Προσωπικού. Είχε τον συντονισμό Κοινωνικοθεραπευτικών Ομάδων: Μουσικής, Θεατρικού Παιχνιδιού, Εργασιοθεραπείας, Χορευτικής Έκφρασης, στην Καθημερινή και την Δεκαπενθήμερη Θεραπευτική Κοινότητα και  τον συντονισμό Ψυχοδυναμικών Ομάδων: Ψυχόδραμα, Μικρή Ομάδα στις Ψυχοθεραπευτικές Κοινότητες καθώς και τον Συντονισμό Θερινής και Δεκαπενθήμερης Ψυχοθεραπευτικής Κοινότητας. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στο Ειδικά Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο «Σύλλογος Φίλοι του Παιδιού, Στέγη Φιλοξενίας και Προστασίας Παιδιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο Οικογενειακό τους περιβάλλον.

Υπήρξε Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας/ Κέντρο Διγλωσσίας και Πολιτιστικής Ετερότητας στο πρόγραμμα Ένταξη Τσιγγανόπαιδων στο Σχολείο. Διορίστηκε  το 2004 στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, και από το 2010  εργάζεται στην Περιφέρεια Κρήτης. Στο διάστημα αυτό στην Περιφέρεια Κρήτης, ασχολήθηκε με το Πρόγραμμα Στήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, με Κοινωνικές Έρευνες, Υιοθεσίες, Αναδοχές, Αναζήτηση Ριζών όσο  και με το ρόλο της Κοινωνικής Συμβούλου σε Κοινωνικούς Φορείς, με την Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών Κοινωνικής Εργασίας καθώς και με την οργάνωση Ομιλιών-Ημερίδων για κοινωνικά θέματα.