Χρίστος Παπαθεοδώρου

Επιστημονικά Υπεύθυνος 1ου ερευνητικού άξονα


O Χρίστος Παπαθεοδώρου είναι Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (με άριστα) και  πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Bath (MSc) και στο London School of Economics and Political Science - LSE (PhD-διδακτορικό). Έχει πολλές ακαδημαϊκές διακρίσεις και έχει εκλεγεί σε θέσεις ευθύνης και διοίκησης τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και σε άλλους επιστημονικούς φορείς. Υπήρξε Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής και Κοσμήτορας στη Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ερευνητής στο ΕΚΚΕ, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο LSE, επιστημονικός υπεύθυνος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής, Φτώχειας και Ανισοτήτων στο Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών ομάδων στο Παρατηρητήριο Φτώχειας, Εισοδημάτων, Ανισοτήτων και Κοινωνικού Αποκλεισμού (ΠΑΦ-ΕΑΚ), UADPhilEcon (Πανεπιστήμιο Αθηνών), επισκέπτης ερευνητής στο LSE-STICERD και επισκέπτης καθηγητής στο πανεπιστήμιο VU Amsterdam. Διετέλεσε εμπειρογνώμονας (2009-2010) στην Επιτροπή Cooperation–Socioeconomic Sciences and Humanities του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, και μέλος της θεματικής επιτροπής για τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες για την εξειδίκευση δράσεων του ΕΣΠΑ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του επικεντρώνονται σε θέματα πολιτικής οικονομίας της κοινωνικής πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, μακροοικονομικού περιβάλλοντος και κοινωνικής προστασίας. Έχει συμμετάσχει και συντονίσει (ως επιστημονικά υπεύθυνος) πολλά ερευνητικά έργα και μελέτες στα γνωστικά αυτά πεδία. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικές σειρές και εκθέσεις ερευνών και έχει παρουσιαστεί σε πολλά διεθνή και ελληνικά συνέδρια.