Γιώργος Τσιώλης

Επιστημονικά Υπεύθυνος 2ου ερευνητικού άξονα


Ο Γιώργος Τσιώλης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο αντικείμενο «Ποιοτικές μέθοδοι στην κοινωνιολογική έρευνα» και, από τον Σεπτέμβριο του 2020, Πρόεδρος του Τμήματος.

Σπούδασε στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του ιδίου Πανεπιστημίου και συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία και τη Δανία. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης το 2002 και στη συνέχεια δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2002-2007). Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Κοινωνιολογίας), στο δυναμικό του οποίου ανήκει από το 2007, αλλά και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο οποίο εργάζεται από το 2014, ως μέλος του Συνεργαζόμενου Επιστημονικού Προσωπικού, διδάσκει μαθήματα σχετικά με τη Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας, την Ποιοτική Έρευνα, την Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων και τη Βιογραφική Αφηγηματική Προσέγγιση. Κατά τα εαρινά εξάμηνα 2011 και 2018 εργάστηκε ως επισκέπτης ερευνητής στα Πανεπιστήμια της Φραγκφούρτης και της Βιέννης αντίστοιχα.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά. Έχει επιμεληθεί συλλογικούς τόμους και έχει συγγράψει βιβλία σχετικά με τον σχεδιασμό ποιοτικών ερευνών, την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων και τη βιογραφική αφηγηματική έρευνα. Έχει πλούσια ερευνητική εμπειρία και είναι επιστημονικός υπεύθυνος του αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για τα Κοινωνικά Δεδομένα (SoDaNet). Από το 2018 είναι Αντιπρόεδρος της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ) και εκλεγμένο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Research Committee 38 “Biography and Society” της International Sociological Association (ISA). Βιβλία: G. Tsiolis & M. Christodoulou. Social causation and biographical research. Philosophical, theoretical, and methodological arguments. London / New York, Routledge (Serie: Routledge Advances in Research Methods). 2020 ISDN: 9780367620363.-  Γ. Τσιώλης: Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης στην Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα. Εκδόσεις Κριτική. 2014 ISBN: 978- 960-218-885-9 - Γ. Τσιώλης: Ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις. Η βιογραφική προσέγγιση στην κοινωνιολογική έρευνα. Εκδόσεις Κριτική. 2006. ISBN: 960-218-481-7