Βασίλης Αράπογλου

Επιστημονικά Υπεύθυνος 3ου ερευνητικού άξονα


O Βασίλης Αράπογλου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο "Αστική κοινωνιολογία, κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισμοί".

Υπήρξε συντονιστής της μελέτης για το σχεδιασμό «Μηχανισμού Παρακολούθησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής» που ανέθεσε το Υπουργείο Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το 2015. Είναι μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΜΕ Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος της συντακτικής επιτροπής του Κοινωνικού Άτλαντα της Αθήνας. Διαθέτει πολυετή συνεργασία με φορείς όπως το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Έλλειψη Στέγης, το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics, το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, κα.

Η συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς και επιτροπές έρευνας και αξιολόγησης όπως το Κολλέγιο Εμπειρογνωμόνων του European Science Foundation, το European Urban and Regional Studies, η επιτροπή προγραμματισμού του HORIZON 2020 της ΕΕ αφορά στα πεδία της κοινωνικής πολιτικής, της μετανάστευσης και των αστικών σπουδών. Διαθέτει εμπειρία σε έργα και δράσεις που αφορούν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση κοινωνικών πολιτικών υπό μορφή «Παρατηρητηρίου» και στο εξωτερικό. Έχει αναπτύξει συνεργασίες για τον σχεδιασμό ειδικών θεμάτων κοινωνικής πολιτικής που αφορούν ειδικότερα στην ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής ανάπτυξης και δικτύωσης. Έχει εμπειρία στη χαρτογράφηση κοινωνικών δεδομένων σε γεωπληροφοριακά συστήματα.