Ευρωπαϊκό Έργο ''FILO''. Καλές πρακτικές κοινοτικής παρέμβασης για την καταπολέμηση της μοναξιάς των ηλικιωμένων

Στη σημερινή κοινωνία ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ηλικιωμένων ατόμων ζει απομονωμένος, χωρίς να λαμβάνει υποστήριξη από την οικογένεια, τους φίλους ή τους γείτονες. Η έλλειψη υποστηρικτικών σχέσεων σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ανάγκη υποστήριξης οδηγεί όχι μόνο σε μείωση της ενδυνάμωσης, αλλά και σε αύξηση των συναισθημάτων της μοναξιάς. Δείτε τις καλές πρακτικές στην κοινοτική παρέμβαση για την καταπολέμηση της μοναξιάς των ηλικιωμένων και την ενεργό γήρανση στο πλαίσιο του έργου FILO (Καταπολεμώντας τη Μοναξιά) (ERASMUS+) με την Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης) ως συνεργαζόμενο φορέα. Παρουσιάζονται καλές πρακτικές από τo Ρότερνταμ (Ολλανδία), τη Μασσαλία (Γαλλία), τη Βενετία (Ιταλία), τις πόλεις Nacka (Σουηδία) & Roeselare (Βέλγιο), την Κρήτη (Δήμος Ηρακλείου) (Ελλάδα). Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην ενότητα "Προγράμματα". Για τις καλές πρακτικές επιλέξτε τον παρακάτω  σύνδεσμο:

https://www.rotterdamuas.com/research/projects-and-publications/innovations-in-care/integrated-care/finished-projects/fightingloneliness/results/#flex