Συμμετοχή σε συνάντηση στη Βενετία των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «FILO» για την Καταπολέμηση της Μοναξιάς των Ηλικιωμένων

Η Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης), συμμετείχε στην 5η συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «FILO»: «Fighting Loneliness» («Καταπολεμώντας τη Μοναξιά»), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+, στη Βενετία. Τη συνάντηση διοργάνωσε ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός για την Κατάρτιση και την Ένταξη στην Εργασία της Βενετίας, στο πλαίσιο των διεργασιών του έργου που αφορούν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών στο πεδίο αντιμετώπισης της μοναξιάς των ατόμων 65+.

Απώτερος σκοπός του έργου είναι η διατύπωση προτάσεων στη διαμόρφωση καινοτόμων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης για την κάλυψη νέων κοινωνικών αναγκών στο συγκεκριμένο πεδίο. Στο έργο, εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης, συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ρότερνταμ (Ολλανδία) ως επικεφαλής εταίρος, ο Δήμος Ρότερνταμ (Ολλανδία),  η Εταιρεία Περίθαλψης Ροσελάρε (Βέλγιο), το Κέντρο Κοινότητας Κοινωνικής Δράσης του Δήμου Μασσαλίας (Γαλλία), το ENSA – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών (Ιταλία με έδρα τις Βρυξέλλες), ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός για την κατάρτιση και την ένταξη στην εργασία της Βενετίας (Ιταλία) & ο Δήμος Nacka (Σουηδία).

Στη Βενετία, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές που αφορούν στην ενεργοποίηση των ατόμων 65+ και την αυτόνομη διαβίωσή τους στην κοινότητα μέσα:

α. από ενασχόλησή τους με διάφορες δραστηριότητες όπως η φυσική άσκηση, η συμμετοχή στην ομάδα, στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή

β. τη χρήση της νέας τεχνολογίας

γ. ειδικά διαμορφωμένες κατοικίες δ. την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας και υποστήριξης. Συζητήθηκε επίσης η αναγκαιότητα αναπροσαρμογής των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την κάλυψη των αναγκών του πεδίου και η διερεύνηση της προοπτικής ανάπτυξης τέτοιων προγραμμάτων στις περιοχές των εταίρων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε συστήματος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης Κατερίνα Βλασάκη (Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Κρήτης) και Μαρκάκη Καλλιόπη (Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Ε. Ρεθύμνου).

Το έργο υλοποιείται στην Περιφέρεια Κρήτης από το Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: Βλασάκη Κατερίνα (avlasaki@crete.gov.gr) & Μαρκάκη Καλλιόπη (kmarkaki@crete.gov.gr)