Αρχεία

# Τίτλος
1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
2 Πρόγραμμα Συνεδρίου
3 Συνοπτική παρουσίαση του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης
4 Πώς αντιμετωπίζεται η φτώχεια και η ανισότητα. Η Εμπειρία του Σκανδιναβικού Κράτους Πρόνοιας
5 Έρευνα και πολιτικές για το στεγαστικό αποκλεισμό στην μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης
6 Ενεργειακή φτώχεια, φτώχεια μετακίνησης και "δίκαιη μετάβαση"
7 Η διαχείριση των κοινωνικών ανισοτήτων στη νέα στεγαστική πολιτική της ΕΕ
8 Ανισότητες και συνθήκες διαβίωσης στην Περιφέρεια Κρήτης: συγκρίσεις και τάσεις
9 Χαρτογράφηση της πολλαπλής αποστέρησης στην Κρήτη & ο στόχος της χωρο-κοινωνικής βιωσιμότητας
10 Μειονεκτούσες κοινότητες στον αγροτικό και αστικό χώρο της Κρήτης. Η πρόκληση της χωρικής δικαιοσύνης
11 Χαρτογράφηση τοπικών αναγκών και υπηρεσιών για την κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη στην Κρήτη
12 Η Περιφερειακή διάσταση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων
13 Στρατηγικές κοινωνικές επενδύσεις ΕΤΠΑ 2021-2027: κοινωνικοοικονομικές & χωρικές διαστάσεις
14 Η αντιμετώπιση της φτώχειας και η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης μέσω των δράσεων του Προγράμματος “ΚΡΗΤΗ” 2021-2027
15 Το παρατηρητήριο καινοτόμου επιχειρηματικότητας και η συμβολή του στην βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας Κρήτης

Φωτογραφίες