Η Ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελείται κυρίως από ερευνητές, μέλη ΔΕΠ και ειδικό επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης και ειδικότερα του Τμήματος Κοινωνιολογίας και του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας (ΕΚΑΕΚΕ), σε συνεργασία με διακεκριμένους πανεπιστημιακούς που έχουν ειδικές γνώσεις στα αντικείμενα του Παρατηρητηρίου, από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το συντονισμό της Ομάδας και του έργου που έχει να επιτελέσει, έχει αναλάβει το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας (ΕΚΑΕΚΕ) του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 2000 και σήμερα διευθύνεται από τον Καθηγητή  του Τμήματος Κοινωνιολογίας, Γιάννη Ζαϊμάκη. Το ΕΚΑΕΚΕ αναπτύσσει δραστηριότητες ερευνητικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με έμφαση αφενός στην έρευνα και μελέτη σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και φαινομένων με τη διεξαγωγή Ερευνητικών Προγραμμάτων και αφετέρου στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου μέσω της υλοποίησης Συνεδρίων και Θερινών Σχολείων. Παράλληλα, αποσκοπεί στην κάλυψη ερευνητικών, εκπαιδευτικών αναγκών στο αντικείμενο της κοινωνικής ανάλυσης και της εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας. Η συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας επιτρέπει την αξιοποίηση ειδικών σε ζητήματα ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας αλλά και χρήσης συστημάτων πληροφορικής και νέων τεχνολογιών καθώς επίσης και την αξιοποίηση ομάδων φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και εργαστηριακών μαθημάτων.

Το ερευνητικό έργο που έχει αναλάβει η Ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνεται σε 3 ερευνητικούς άξονες οι οποίοι αναπτύσσονται σε βάθος τριετίας (2020-2023):

1ος Ερευνητικός Άξονας: "Εισόδημα & Συνθήκες Διαβίωσης των Νοικοκυριών στην Κρήτη"

2ος Ερευνητικός Άξονας: "Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης & Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες"

3ος Ερευνητικός Άξονας: "Εντοπισμός & Ανάλυση Θυλάκων Τοπικής Αποστέρησης και Φτώχειας στην Κρήτη".


Συντονιστής: Καθηγητής Κοινωνιολογίας Γιάννης Ζαϊμάκης, Δ/ντής Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανάλυσης & Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.